فیلم | آتش سوزی در یک کلینیک درمانی در خیابان شریعتی تهران | سایت خبری تحلیلی مدآرا