فیلم | اظهارات عجیب یک کارشناس در شبکه افق/اگر کسی اعتقاد ندارد جمع کند و از ایران برود! | سایت خبری تحلیلی مدآرا