فیلم | بخشی از گفته‌های شهید بهشتی که در سیما سانسور شد | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم | بخشی از گفته‌های شهید بهشتی که در سیما سانسور شد
طبق گفته ‏کارگردان مستند یک ملت، این بخش از سخنان ‎شهید بهشتی در پخش از تلویزیون حذف شده است.