فیلم | توضیحات حریرچی درباره نحوه برگزاری کنکور | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم | توضیحات حریرچی درباره نحوه برگزاری کنکور
توضیحات حریرچی درباره جلسه دیروز وزارت بهداشت، علوم و سازمان سنجش درباره نحوه برگزاری کنکور سراسری را ببینید.