فیلم | توضیحات شهرداری تهران درباره آتش سوزی در پارک چیتگر | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم | توضیحات شهرداری تهران درباره آتش سوزی در پارک چیتگر

معاون شهردار منطقه ۲۲ اظهار کرد: آتش سوزی چیتگر عمدی بوده است.

وی در ادامه گفت: آتش سوزی در پارک چیتگر تقریبا خاموش شده است.