فیلم | توضیح درباره نحوه کشف جسد سُها رضانژاد | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم | توضیح درباره نحوه کشف جسد سُها رضانژاد
ویدئویی از توضیحات میثم تیموری؛ قرقبان منابع طبیعی از نحوه کشف جسد سها رضانژاد را ببینید.