فیلم | جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی باز شد | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم | جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی باز شد
جعبه سیاه هواپیماس بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی که چهارشنبه در حوالی شهریار سقوط کرد، باز شد.