فیلم | دریبل تماشایی عادل فردوسی‌پور در فوتسال | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم | دریبل تماشایی عادل فردوسی‌پور در فوتسال

عادل فردوسی پور،در بازی فوتسال به زیبایی توانست با دریبل پله حریف خودش را جا بگذارد.دریبل عادل با تشویق کسانی که در سالن بودند روبرو شد.