فیلم | رونمایی تلویزیون از سلاطین جدید اقتصادی | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم | رونمایی تلویزیون از سلاطین جدید اقتصادی
«مرتضی حیدری» مجری گفتگو با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از سلاطین جدید مالی رونمایی کرد.