فیلم | سخنرانی تاریخی رهبری در جلسه مهم خبرگان | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم | سخنرانی تاریخی رهبری در جلسه مهم خبرگان
بخشی از سخنرانی رهبر انقلاب در مجلس خبرگان که برای تعیین رهبر جامعه بود را ببینید.