فیلم | همخوانی غلامرضا کویتی پور مداح معروف با دخترش | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم  | همخوانی غلامرضا کویتی پور مداح معروف با دخترش

همخوانی جالب غلام کویتی پور، مداح قدیمی و پرخاطره با پریچهر ، دختر ۱۳ ساله خواننده که بمناسبت روز دختر منتشر شده است. بعد از همخوانی جنجالی همایون شجریان با خواننده زن لبنانی، این دومین همخوانی خبرساز این هفته است.