فیلم | گزارش جنجالی تلویزیون از فروش هوا بجای بنزین در پمپ بنزین ها! | سایت خبری تحلیلی مدآرا
فیلم | گزارش جنجالی تلویزیون از فروش هوا بجای بنزین در پمپ بنزین ها!

قصه فروش آب و هوا همراه بنزین تمامی ندارد و عمر آن شاید با عمر عرضه سوخت در کشور برابری کند. مردم همواره در بازه‌های زمانی مختلف بر کم‌فروشی در برخی جایگاه‌های بنزین اصرار داشته و گله‌مند بوده‌اند. این گزارش را اخبار سیما پخش کرده است.