سه شنبه, ۲۴ تیر , ۱۳۹۹ Tuesday, 14 July , 2020
افسران شاه
هویدا، ژنرالها و وزرای شاه در لحظه تیرباران بهمن ۵۷ چه گفتند؟! ۱۴ تیر ۱۳۹۸

هویدا، ژنرالها و وزرای شاه در لحظه تیرباران بهمن ۵۷ چه گفتند؟!

مهندس روحانی آرام بود. یکبار گفت من مردم تهران را صاحب آب و برق کردم. این پاداش من نبود.