جمعه, ۹ خرداد , ۱۳۹۹ Friday, 29 May , 2020
فرید مدرسی
ویروسِ کوچک در پروژه‌ای بزرگ ۳۰ مهر ۱۳۹۸

ویروسِ کوچک در پروژه‌ای بزرگ

پروژه برخورد با شبکه ضدامنیتی آمدنیوز اجرا و خبری می‌شود و پس از آن، افرادی اهمیت و تأثیرگذاری آن را کاسته و به پروژه‌ای فردی و تقابل‌گرا تبدیل می‌کنند. از این پروژه ناروایتی می‌سازند و انگشت اشاره را به سوی این و آن نشانه می‌گیرند تا در گام ابتدا آن را به نام خود جعل […]