امروز : یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

خرید تضمینی گندم

محمدباقر نوبخت:

موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند...

توافق غیر رسمی برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم/قیمت توافقی۱۶۷۰تومان برای هر کیلوگرم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به میزان یک هزار و ۶۷۰ تومان برای...

آخرین اخبار