امروز : یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

سرمربیگری پرسپولیس

اصلی ترین گزینه سرمربیگری پرسپولیس مشخص شد

 مسئولان باشگاه پرسپولیس با جمع بندی مذاکراتشان با مربیان مدنظر در ترکیه، گزینه های سرمربیگری این تیم را اولویت بندی کردند.

آخرین اخبار