امروز : یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

موسسات مالی غیرمجاز

محمدباقر نوبخت:

موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند...

آخرین اخبار