اسناد تخلف در شرکت هواپیمایی ایران ایر منتشر شد
اسناد تخلف در شرکت هواپیمایی ایران ایر منتشر شد
به دنبال برگزاری مناقصه خدمات حمل و نقل گروه پروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هما و اعتراض اعضای انجمن صنفی کارفرمائی موسسات و شرکت های حمل و نقل و اتومبیل کرایه تهران بزرگ منبی بر دارا نبودن شرکت های برنده مناقصه از گواهی صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت ایمنی این انجمن در نامه ای به رئیس سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خواستار بررسی موضوع مورد اعتراض انجمن شد.

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ به دنبال برگزاری مناقصه خدمات حمل و نقل گروه پروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هما و اعتراض اعضای انجمن صنفی کارفرمائی موسسات و شرکت های حمل و نقل و اتومبیل کرایه تهران بزرگ منبی بر دارا نبودن شرکت های برنده مناقصه از گواهی صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت ایمنی این انجمن در نامه ای به رئیس سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خواستار بررسی موضوع مورد اعتراض انجمن شد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۳۵۹۴۳/ ت و شماره ۵۵۸۸۷  مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن(گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به عنوان جزء ۱۳ به بند الف ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۱۳۶/ ت ۳۳۵۶۰ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود.

یعنی بر اساس این مصوبه هیئت وزیران که با امضا معاون اول رئیس جمهور به ابلاغ رسیده است؛ دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و سایر موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکت های خدماتی دارای رتبه بندی و طرح بندی مشاغل کارگری مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نمایید.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در نامه ای به انجمن صنفی کارفرمائی موسسات و شرکت های حمل و نقل و اتومبیل کرایه تهران بزرگ اعلام کرده است بررسی های به عمل آمده نشان می دهد شرکت های وفای جنوب و  تاکسیرانی افق سیر آریا فاقد گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری و ایمنی از این اداره کل می باشند. علهذا در صورتی که پیماندهنده ( گروه پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما) در جریان برگزاری مناقصه مورد اشاره  تخلفی مرتکب شده باشد، در برابر قانون مسئول خواهد بود.

آنچه که بر اساس نامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مشخص است در مناقصه برگزار شده از سوی گروه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما تخلف صورت گرفته و سایت مدآرا  بر اساس حمایت صریح رئیس قوه قضاییه که اظهار داشتند: «آن دسته از خبرنگاران  و اصحاب رسانه و  یا هر مسئولی که  احساس کند و  فساد را به مسئولین اعلام کرد بداند در امان است ولی افرادی نیایند تهمت و شایعه پراکنی کنند و افرادی را بدون استناد مورد هتک حرمت قرار دهند  اینها مردود است.» نسبت به انتشار این موضوع اقدام کرده است و خوستار ورود نهاد های مربوطه می باشد.

  • منبع خبر : سایت خبری مدآرا