قاسم محبعلی: فقط تحریم های هسته ای ایران برداشته می شود/ سایر تحریم ها موکول به مذاکرات بعدی است
قاسم محبعلی: فقط تحریم های هسته ای ایران برداشته می شود/ سایر تحریم ها موکول به مذاکرات بعدی است
قاسم محبعلی در گفتگو با مدارا: به نظر می رسد برای این که به نتیجه ای برسند و قابل پیگیری و ضمانت باشد ناچار شدند به سند مکتوب برسند که طرفین سند را امضا کنند و اتحادیه اروپا و طرف های دیگر برجام آن را گواهی دهند.

قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبری مدارا درباره پیش نویس کمیسیون مشترک برجام گفت: با توجه به پیچیدگی امر و این که نوع تحریم هایی که باید آمریکایی ها برای بازگشت به برجام بردارند تعداد زیادی است و اینکه چه تحریم هایی باید برداشته شود این طور به نظر می رسد باید روی کاغذ بیاید که بعداً اختلافی بر سر آن نباشد و همینطور اقداماتی که ایران برای بازگشت به برجام و اجرای تعهدات خود باید انجام دهد. چون اقدامات متعددی است و تناسب اینها با هم اهمیت دارد چون به نظر می رسد گام به گام برگردند.

وی ادامه داد: بنابراین، کدام اقدام در برابر کدام اقدام است. اینها طبیعی است که اگر شفاهی بیان شود هر طرف تفسیر خود را داشته باشد. لذا به نظر می رسد برای این که به نتیجه ای برسند و قابل پیگیری و ضمانت باشد ناچار شدند به سند مکتوب برسند که طرفین سند را امضا کنند و اتحادیه اروپا و طرف های دیگر برجام آن را گواهی دهند.

او درباره مذاکره اروپاییان با ایران گفت: اروپایی ها با ایران مذاکره می کنند و بعد اروپاییان با آمریکا مذاکره می کنند. سفیر روسیه و سفرای کشورهای دیگر مذاکره می کنند و سندها را با هم مبادله می کنند و همانطور که بیان شد طرف ایرانی پیش نویس خود را ارائه کرده و احتمالاً آمریکایی ها پیش نویس خود را ارائه می کنند و این دو پیش نویس با هم مبادله می شود و بعد در جاهایی که مشترک است تیک می زنند و جلو می روند و قسمت هایی که مشترک نیست را طرفین نظردهی می کنند و میانجی که اتحادیه اروپا است، بین طرفین رفت و آمد می کند و سعی می کند نظرات دو طرف را به هم برساند و دادوستد انجام شود و در نهایت به متن مشترک می رسند.

محبعلی در پاسخ به این پرسش این امکان وجود دارد همانند بقیه قطعنامه ها فقط روی کاغذ باشد؟ تصریح کرد: بله، یک ضرب المثلی لبنانی ها دارند که می گویند توافق می کنیم که توافق را زیرپا بگذاریم. یعنی هر توافقی از نظر حقوقی در شرایط زمانی و مکانی خود مطرح است و اگر طرفین ببینند شرایط تغییر کند توافق را اجرا نمی کنند و توافق را برای حفظ منافع خود می کنند. اما ضمانت هایی طبیعتاً وجود دارد همانطور که در برجام وجود داشت. وقتی آمریکا خارج شد ایران از آن دو بند استفاده کرد و تعهدات خود را کاهش داد. برجام یک معاهده نیست بلکه برجام یک برنامه محترمانه است که طرفین روی کاغذ آوردند.

مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه با اشاره به پیش نویس تحریم ها یکباره برداشته می شود؟ تصریح کرد: آن دسته از تحریم هایی برداشته می شود که در سند اصلی برجام آمده و چون آن تحریم ها با تحریم های جدیدی که آمریکا در دوران ترامپ انجام داده در ارتباط هستند تفکیک آنها امر مهمی است بنابراین، در بهترین حالت تحریم هایی که در برجام پیش بینی شده و مرتبط با برنامه هسته ای ایران است برداشته می شود. سایر تحریم های مربوط به حقوق بشر، تروریست، سیاست خاورمیانه ایران، مسائل سوریه و لبنان و یمن برداشته نمی شود. این تحریم ها موکول به مذاکرات بعدی است.

  • منبع خبر : سایت خبری مدارا