با هم مرکز انتقال خون «نهاوند» را بسازیم/سهم من از حیات دوباره تو ۱۰ هزار تومان
با هم مرکز انتقال خون «نهاوند» را بسازیم/سهم من از حیات دوباره تو ۱۰ هزار تومان
مجمع خیرین بیمارستان خیریه علیمرادیان با صدور اطلاعیه ای درباره "راه اندازی مرکز انتقال خون نهاوند" نوشت: هموطنان نجیب "بیایید با یارى همدیگر مرکز انتقال خون شهر نهاوند را بسازیم" تا در نجات جانی سهیم باشیم .هر فرد با تقبل اندکى از هزینه این کار بزرگ از خطرى که براى همه ما ممکن است پیش بیاید مى تواند جلو گیرى کند. ما به هم محتاجیم و به یارى همدیگر این مکان را مى سازیم تا صفحه درخشان دیگرى در تاریخ به نام مهربانى شما ثبت کنیم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛  مجمع خیرین بیمارستان خیریه علیمرادیان با صدور اطلاعیه ای درباره “راه اندازی مرکز انتقال خون نهاوند” نوشت:

صحبت از حفظ جان است و همه می دانیم که در دسترس بودن خون کافی در زمان حادثه ضرورتی است غیر قابل انکار، بیماران محتاج به خون در نهاوند به علت نداشتن  مرکز خون در شهر در شرایط بسیار شکننده و خطرناکی قرار دارند، با شرایط موجود نمى توان از بروز  فاجعه انسانى جلوگیرى کرد. امروز بسیارى از شهرهاى کشور با داشتن بانک خون از مرگ انسانى جلوگیری می کنند و به او زندگی دوباره می بخشند. هموطنان نجیب “بیایید با یارى همدیگر مرکز انتقال خون شهر  نهاوند را بسازیم” تا در نجات جانی سهیم باشیم .هر فرد با تقبل اندکى از هزینه این کار بزرگ از خطرى که براى همه ما ممکن است پیش بیاید مى تواند جلو گیرى کند. ما به هم محتاجیم  و به یارى همدیگر این مکان را مى سازیم تا صفحه درخشان دیگرى در تاریخ به نام مهربانى شما ثبت کنیم .

شماره کارت به نام افسون علیمرادیان

۶۰۳۷۶۹۱۵۱۳۵۴۲۸۳۷

شماره شبا :

IR260190000000211769753004

شبا

درگاه جهت پرداخت آسانتر :

https://bahamta.com/c/58396-61883885

 

  • منبع خبر : مجمع خیرین بیمارستان خیریه علیمرادیان