روش‌های دیپلماتیک را در مورد ایران ترجیح می‌دهم
روش‌های دیپلماتیک را در مورد ایران ترجیح می‌دهم

بنی گانتز خواهان استفاده از روش‌های دیپلماتیک در مورد ایران شد. به گزارش سایت خبری مدآرا به نقل از تایمز آو اسرائیل، «بنی گانتز»، مامور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی، در سخنانی در مورد ایران مدعی شد: من در مورد ایران استفاده از روش‌های دیپلماتیک را ترجیح می‌دهم. وی در ادامه مدعی شد: در صورتی که این […]

بنی گانتز خواهان استفاده از روش‌های دیپلماتیک در مورد ایران شد.


به گزارش سایت خبری مدآرا به نقل از تایمز آو اسرائیل، «بنی گانتز»، مامور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی، در سخنانی در مورد ایران مدعی شد: من در مورد ایران استفاده از روش‌های دیپلماتیک را ترجیح می‌دهم.

وی در ادامه مدعی شد: در صورتی که این راهکارها به شکست منجر شود، همه گزینه‌ها در مورد ایران بر روی میز خواهند بود.