واکنش محمود گبرلو به توقیف “خانه پدری”
واکنش محمود گبرلو به توقیف “خانه پدری”

محمود گبرلو در اینستاگرام خود نوشت :سینما آنقدر قدرتمند و پیچیده است که هر کس بر اساس ذهن و دانش خود فیلم را درک و معنا میکند. به گزارش سایت خبری مدآرا، گبرلو در ادامه نوشت: گذشت آن زمان که عده ای دیکته می کردند, عده ای سرمشق می گرفتند وعده ای … برای “خانه پدری”باید […]

محمود گبرلو در اینستاگرام خود نوشت :سینما آنقدر قدرتمند و پیچیده است که هر کس بر اساس ذهن و دانش خود فیلم را درک و معنا میکند.


به گزارش سایت خبری مدآرا، گبرلو در ادامه نوشت: گذشت آن زمان که عده ای دیکته می کردند, عده ای سرمشق می گرفتند وعده ای …
برای “خانه پدری”باید سراغ کسانی بروند که مجوز دادند و سرمایه گذاری کردند وگرنه فیلمساز وظیفه اش را _آنهم درست _انجام داده است.
توقیف یک فیلم برای نظام زیبنده نیست . تازه وقتی به نمایش دربیاید مگر چند نفر فیلم را می بینند؟
آنموقع که اسمی از تفکر داعش نبود عیاری به ما آموخت تفکر داعشی به اسلام واقعی ضرر میزند . این که بد نیست .
زیبنده نیست قوه قضاییه به عرصه اندیشه و تفکر وارد شود بگذارند متخصصین متعهد کارشناسی کنند