مجری شبکه خبر هم از سریال پایتخت سوتی گرفت
مجری شبکه خبر هم از سریال پایتخت سوتی گرفت
المیرا شریفی؛ مجری شبکه خبر سیما توئیتی درباره سریال پایتخت منتشر کرد.

گافی که المیرا شریفی از هما سعادت گرفت

  • منبع خبر : توئیتر