ویروس کرونا در کدام کشور ها هنوز وجود ندارد؟
ویروس کرونا در کدام کشور ها هنوز وجود ندارد؟
ویروس کرونا به بیش از ۱۸۰ کشور و سرزمین راه یافته است، اما حدود ۴۰ مکان دیگر در سراسر دنیا هیچ موردی را به صورت رسمی تایید نکرده‌اند.

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ ویروس کرونا به بیش از ۱۸۰ کشور و سرزمین راه یافته است، اما حدود ۴۰ مکان دیگر در سراسر دنیا هیچ موردی را به صورت رسمی تایید نکرده‌اند.

تعداد جان باختگان نیز به حدود ۵۰ هزار نفر رسیده است و بیش ۲۰۰ هزار نفر از مبتلایان نیز بهبود یافته‌اند.

اما حدود ۴۰ مکان نیز در سراسر دنیا هیچ مورد ابتلایی گزارش نکرده‌اند – حداقل به صورت رسمی .

جنوبگان، ترکمنستان، تاجیکستان، سودان جنوبی،کره شمالی، مالاوی، یمن و قلمروهای متعلق به فرانسه در نیمکره جنوبید از جمله این کشورها هستند.

  • منبع خبر : اسکان نیوز