در قانون نیامده در ماه محرم نباید قصاص کرد، اما درباره عجله کردن در قصاص چه؟ قانون داریم؟!
در قانون نیامده در ماه محرم نباید قصاص کرد، اما درباره عجله کردن در قصاص چه؟ قانون داریم؟!
احکام اعدام معمولا در ماه‌های رمضان و محرم اجرا نمی‌شود اما معمولا ۲۴ یا ۴۸ ساعت قبل از صبح چهارشنبه، اعدامی‌ها را از بند به قرنطینه منتقل می‌کنند. خانواده برای دیدار آخر و خداحافظی به زندان می‌آیند. در شب آخر، افسر نگهبان یا روحانی زندان برای گرفتن وصیتنامه می‌روند. دم صبح، زندانی را برای اجرای حکم به محوطه اعدام می‌برند.

به گزارش گروه تحلیل خبر  سایت خبری مدآرا؛ پس از انتشار حکم اعدام «نوید افکاری» که قوه قضاییه از آن به عنوان قصاص یاد می کند؛ دادگستری استان فارس در اطلاعیه‌ای که در اختیار رسانه ها قرار داده است گفته که بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال است.

هر چند صدر این بیانیه گره ای زیادی از ابهامات این پرونده را باز نکرده است اما نکته قابل اهمیت در این اطلاعیه این است که در بند پایانی آن آمده؛ “در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می­شود  هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد.”

اینکه در هیچ قانونی نیامده که در ماه محرم نباید قصاص کرد درست؛ اما اینکه در اجرای حکم قصاص در این ماه نباید عجله کرد چه؟! در این رابطه توصیه ای نشده است؟

برخی صاحب نظران پیش از این درباره اجرای این حکم گفته اند که احکام اعدام معمولا در ماه‌های رمضان و محرم اجرا نمی‌شود اما معمولا ۲۴ یا ۴۸ ساعت قبل از صبح چهارشنبه، اعدامی‌ها را از بند به قرنطینه منتقل می‌کنند. خانواده برای دیدار آخر و خداحافظی به زندان می‌آیند. در شب آخر، افسر نگهبان یا روحانی زندان برای گرفتن وصیتنامه می‌روند. دم صبح، زندانی را برای اجرای حکم به محوطه اعدام می‌برند.

  • منبع خبر : سایت مدآرا