میزان عیدی کارگران مشخص شد
میزان عیدی کارگران مشخص شد
امسال تمام کارگران مشمول قانون کار بین ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تا ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان عیدی خواهند گرفت.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ امسال تمام کارگران مشمول قانون کار بین ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تا ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان عیدی خواهند گرفت.

هر نوع پرداختی کمتر از این رقم، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

  • منبع خبر : فارس