اندیشکده حکمرانی تهران آغاز به کار کرد
اندیشکده حکمرانی تهران آغاز به کار کرد
وجود یک مرجعیت حکمرانی در زمینه سیاستگذاری منسجم شهری، تعیین اهداف مشخص، ایجاد ساز و کارهای دستیابی به آن اهداف متعالی در شهر تهران ضروری به نظر می رسد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛توسعه فزاینده شهرها و ماهیت پیچیده و پویایی شهر موجب ایجاد نیازهای جدیدی در نحوه مدیریت موثر و کارآمد شهری گردیده است.

به همین منظور اندیشکده حکمرانی تهران با ایجاد اجماع بین نخبگان و برنامه ریزان شهری و به دنبال ایجاد مرجعی برای بررسی چالش ها و مسائل مدیریت شهری تهران و ارائه راهکار توسط گروهی از پژوهشگران و فعالان حوزه اجتماعی و شهری تهران راه اندازی گردید که سوده نجفی، پژوهشگر، مدیر حوزه سلامت و فعال اجتماعی ریاست این اندیشکده را بر عهده دارد.

این اندیشکده اولین اندیشکده تخصصی در حوزه مدیریت شهری می باشد.

  • منبع خبر : سایت خبری مدارا