تصاویر خروج قطار زاهدان-تهران از ریل
تصاویر خروج قطار زاهدان-تهران از ریل

قطار زاهدان – تهران عصرچهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ در منطقه «شورو» زاهدان در اثر گرفتگی ریل با ماسه بادی، از راه آهن خارج و یکی از واگن‌های آن واژگون شد. در این حادثه ۴ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شدند. عکس: خبرگزاری فارس_مسعود شیخ ویسی

قطار زاهدان – تهران عصرچهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ در منطقه «شورو» زاهدان در اثر گرفتگی ریل با ماسه بادی، از راه آهن خارج و یکی از واگن‌های آن واژگون شد. در این حادثه ۴ نفر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر زخمی شدند.


عکس: خبرگزاری فارس_مسعود شیخ ویسی