هشدارهای انتخابات
هشدارهای انتخابات

برای اصلاح امور و التیام درد مشترک، راهی جز مشارکت موثر در انتخابات و رأی دادن وجود ندارد. حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور در گرو حل مشکلات سیاسی و مدیریتی کشور است. هیچ شهروند آگاه و توانمندی نمی تواند دچار یأس، دلمردگی و دلزدگی شود. به گزارش سایت خبری مدآرا، کمال الدین پیرموذن نماینده مردم […]

برای اصلاح امور و التیام درد مشترک، راهی جز مشارکت موثر در انتخابات و رأی دادن وجود ندارد. حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور در گرو حل مشکلات سیاسی و مدیریتی کشور است. هیچ شهروند آگاه و توانمندی نمی تواند دچار یأس، دلمردگی و دلزدگی شود.


به گزارش سایت خبری مدآرا، کمال الدین پیرموذن نماینده مردم در مجلس نهم در یادداشتی که در اختیار مدارا قرار داد نوشت:در مکتب ما یأس با ایمان قابل جمع نیست. سکوت توام با بی تفاوتی جز به معنی سازش و همراهی انحصارگران نیست. انحصارگران در سال هایی نه چندان دور علی رغم برخورداری از ثروت افسانه ای نفت قادر نشدند ذره ای از مشکلات و مسائل مملکتی را حل کنند و خسارت فراوانی به منابع و منافع ملی و همچنین به تاریخ و مدنیت کشور رساندند.
چهره نورانی اسلام ناب را با برداشت های متحجرانه و رفتارهای خودسرانه و ماجراجویانه و سوءاستفاده از مقدسات ملت، مخدوش کردند و به آرمان های بلند و جاودانه انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خاصه جمهوریت نظام، آسیب های فراوان وارد آوردند، با اصرار و ابرام بر سیاست های افراطی گرانه و ماجراجویانه، دنیا را بر علیه ایران تهییج کردند و شأن و منزلت ایرانیان را در سراسر گیتی زیر سوال بردند.
بنام عدالت، زهر در کام حقیقت و بنام مهر و محبت، قهر و خصم قسمت چکیدگان انقلاب، یاران امام و دلسوزان ملک و ملت شد . اقتصاد ایران، سال ها بر خلاف بینش اسلامی و تحولات عصر اقتصاد تولیدی و صنعتی شنا کرد و ایرانیان را به آبشار پرخطر برد و باعث به هلاکت رسیدن بسیاری از هموطنان گردید .
برای ملت ایران نیز، شدیدتر از وضعیت امروز جامعه، فقر، بیکاری، آسیب های اجتماعی، فشارهای اقتصادی و یاس و افسردگی به ارمغان آورد و روزمرگی، بی برنامگی، سوداگری و رفتارهای فراقانونی و سلیقه ای و محاسبات سرانگشتی را در کشور رایج کرد .
در زیر سایبان درخت به ظاهر خدمت در باطن ریاست، چنان بساط قدرت پرستی، مقدس مأبی، ریاکاری و مداهنه برپا کردند که غیر از خود هیچ کس را در این کشور مستعد پهناور و پرجمعیت ندیدند.
برای تقدس خود همه نیروهای خط امامی و آگاه رهبری و به ویژه مردمی را تکفیر کردند، برای مطرح کردن خود همه رقبای خویش را تخریب و برای بقای خویش همه چیز این کشور را نابود کردند.
اکنون نیز، تمام جنب وجوش و هیجان جریان تمامیت خواه در سراسر کشور، قبضه مجدد قدرت با سیاه-نمایی مطلق وضعیت موجود جامعه و طرح وعده و وعیدهای شیرین و پخش دانه های خوش رنگ دام است.
بر عموم دوستداران ایران و دلسوزان ملک و ملت است که با درک عمیق موقعیت بسیار حساس فعلی ایران و با وقوف کامل به نارسایی ها، بی مهری ها و مشکلات بسیار حاد و بحرانی اقتصادی کشور وضرورت استمرار تعامل سازنده با دنیا و کشورهای پیرامونی به منظور افزایش سرمایه گذاری و ثروت ملی، وارد عرصه رقابت انتخابات پیش روی مجلس شده و مشارکت فراگیر ملی را از هموطنان نازنین مطالبه کرده و با مشارکت سرنوشت ساز ایرانیان آگاه و حق طلب، نوسازی اجتماعی و سیاسی با تغییر مثبت در مجلس شورای اسلامی ایران کلید بزنند . واپس گرایی مذموم و ناپسند است، به عقب بازنمی گردیم.
بی تردید حضور چشم گیر مردم در پای صندوق های رأی، پلی است برای تحقق حکمرانی خوب با دین باوری و سیره علوی، اجرایی شدن عموم اصول قانون اساسی در مورد اقوام و سایر حقوق اساسی شهروندان و عدالت در توزیع ثروت ملی در عموم مناطق کشور و نیز پل بین ملل که ثروت و سرمایه گذاری ها و ظرفیت های فراوان اشتغال جوانان را می توان برای ایرانیان به ارمغان بیاورد.