حسین فریدون چگونه ۲۰۰ امتیاز گرفت و به مرخصی آمد؟!
حسین فریدون چگونه ۲۰۰ امتیاز گرفت و به مرخصی آمد؟!

در بند ج این ماده به کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز -با ذکر ۲۹ معیار- برای هر نوبت مرخصی اشاره شده که البته این امتیاز در دستورالعمل صادره از طرف رییس قوه قضاییه در ۷.۴.۹۱ به ۱۰۰ امتیاز کاهش یافته است. به گزارش گروه تحلیل خبر سایت خبری مدآرا، پس از انتشار خبر مرخصی “حسین فریدون” آنهم […]

در بند ج این ماده به کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز -با ذکر ۲۹ معیار- برای هر نوبت مرخصی اشاره شده که البته این امتیاز در دستورالعمل صادره از طرف رییس قوه قضاییه در ۷.۴.۹۱ به ۱۰۰ امتیاز کاهش یافته است.


به گزارش گروه تحلیل خبر سایت خبری مدآرا، پس از انتشار خبر مرخصی “حسین فریدون” آنهم بلافاصله پس از ورود به زندان اوین، این موضوع دستمایه طنز کاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفت. به طوریکه برخی افراد با نام بردن اسامی که هم اکنون در حال سپری کردن حبس خودشان هستند نوشتند که چگونه برخی زندانی ها با اینکه مدت هاست در زندان هستند به آنها مرخصی تعلق نمی گیرد اما برادر رییس جمهور و برخی دیگر بلافاصله پس از ورود به زندان مشمول مرخصی تشویقی(!) می شوند.

همچنین برخی دیگر از کاربران در شبکه اجتماعی توییتر با اشاره به مرخصی طولانی بقایی و رحیم مشایی نوشتند که به نظر می رسد این افراد سابق بر این مسئول؛ کماکان مسئولیت دارند که حرفشان در رو دارد.

گفتن است که در ماده ۲۱۴ از این آیین نامه درباره موضوع شرایط اعطای مرخصی به زندانیان گفته شده محکومین به حبس تا ۱۵ سال باید حداقل ‌یک ‌ششم‌ از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشندو همچنین محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می‌شود.

‌علاوه بر این محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع مادتین ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و یا هر دو در زندان بسر می‌برند، در صورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند دارای شرایط اعطای مرخصی هستند.

در بند ج این ماده به کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز -با ذکر ۲۹ معیار- برای هر نوبت مرخصی اشاره شده که البته این امتیاز در دستورالعمل صادره از طرف رییس قوه قضاییه در ۷.۴.۹۱ به ۱۰۰ امتیاز کاهش یافته است.

 

 

 

بیشتر بخوانید:

حسین فریدون نرفته از زندن اوین بیرون رفت!