تصاویر ارتفاعات چالوس در مِه
تصاویر ارتفاعات چالوس در مِه

در اوایل آبان ۱۳۹۸ با نفوذ جریان ناپایدار در مازندران، ارتفاعات و منطقه کوهستانی «چالوس» شاهد مِه شدید بود. عکس: غلامرضا شمس ناتری_فارس

در اوایل آبان ۱۳۹۸ با نفوذ جریان ناپایدار در مازندران، ارتفاعات و منطقه کوهستانی «چالوس» شاهد مِه شدید بود.


عکس: غلامرضا شمس ناتری_فارس