جشن شکرگزاری برداشت محصول
جشن شکرگزاری برداشت محصول

به همت اهالی روستای «یاسه چاه» به شکرانه برداشت محصول در روز چهارشنبه جشن برداشت محصول به همراه مراسم شیره پزان برگزار شد. روستای یاسه چاه از توابع شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری یکی از روستاهای هدف گردشگری استان و در حاشیه زاینده رود واقع شده است. عکس: احمد ریاحی دهکردی_ایرنا

به همت اهالی روستای «یاسه چاه» به شکرانه برداشت محصول در روز چهارشنبه جشن برداشت محصول به همراه مراسم شیره پزان برگزار شد. روستای یاسه چاه از توابع شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری یکی از روستاهای هدف گردشگری استان و در حاشیه زاینده رود واقع شده است.


عکس: احمد ریاحی دهکردی_ایرنا