تخریب پمپ بنزین‌های تهران در اعتراضات به گرانی بنزین
تخریب پمپ بنزین‌های تهران در اعتراضات به گرانی بنزین

شانا خبرگزاری رسمی وزارت نفت، یک هفته پس از اعتراضات به خشونت کشیده شده بر سر گرانی و سهمیه بندی بنزین برای نخستین بار تصاویری از پمپ بنزین‌های به آتش کشیده شده شهرستان‌های اطراف تهران را منتشر کرد. دولت هفته قبل مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را برای دو نرخی شدن قیمت بنزین […]

شانا خبرگزاری رسمی وزارت نفت، یک هفته پس از اعتراضات به خشونت کشیده شده بر سر گرانی و سهمیه بندی بنزین برای نخستین بار تصاویری از پمپ بنزین‌های به آتش کشیده شده شهرستان‌های اطراف تهران را منتشر کرد. دولت هفته قبل مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را برای دو نرخی شدن قیمت بنزین اجرایی کرد و پس از آن ناآرامی‌های شدیدی در کشور رخ داد که منجر به آسیب‌های جدی به اماکن عمومی چون پمپ بنزین‌ها شد.