کمیته جوانان شورای وحدت فهرست نامزد‌های شورای شهر تهران را اعلام کرد
کمیته جوانان شورای وحدت فهرست نامزد‌های شورای شهر تهران را اعلام کرد
در راستای تصمیم هیئت امنای شورای وحدت اصولگرایان مبنی بر ارائه فهرست نامزد‌های شورای شهر تهران از سوی کمیته جوانان شورای وحدت، پس از محوربندی، تعیین شاخص و امتیازدهی به داوطلبین طی برگزاری جلسات شورای معاونین کمیته جوانان، نفرات زیر به ترتیب اولویت انتخاب شدند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ در راستای تصمیم هیئت امنای شورای وحدت اصولگرایان مبنی بر ارائه فهرست نامزد‌های شورای شهر تهران از سوی کمیته جوانان شورای وحدت، ۲۱ نفر انتخاب شدند.

در راستای تصمیم هیئت امنای شورای وحدت اصولگرایان مبنی بر ارائه فهرست نامزد‌های شورای شهر تهران از سوی کمیته جوانان شورای وحدت، پس از محور بندی، تعیین شاخص و امتیاز دهی به داوطلبین طی برگزاری جلسات شورای معاونین کمیته جوانان، نفرات زیر به ترتیب اولویت انتخاب شدند.

فهرست نامزد‌های منتخب کمیته جوانان با اولویت انتخاب به شرح زیر می‌باشد:

۱. فرید شهاب

۲. سید محمد رحیم مرتضوی

۳. سعید منوری

۴. مهدی رشیدی مهرابادی

۵. سعید عبدالملکی

۶. رضامعین نعمتی

۷. حسام الدین احمدزادگان

۸. زهره نیک فر

۹. حسین زمانی

۱۰. محمد خواجه افلاطون

۱۱. مهدی حکم‌آبادی

۱۲. غلامرضا فرج‌نیا

۱۳. لطفعلی عیوضی

۱۴. مسعود امرالهی

۱۵. محمد ابراهیمی

۱۶. موسی‌الرضا حاجی بگلو

۱۷. سیدیاسر نبی‌زاده

۱۸. علی افشاری‌آزاد

۱۹. علیرضا ماهپور

۲۰. سید صادق حسینی بوشهری

۲۱. اکبر خدابخشی

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان